ADD, Kabotaj Bayramı’nın Önemine Değindi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Günver Güneş yaptığı açıklamayla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 88.yıl dönümünü kutladı.

Güneş, “Kabotaj kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanlarımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli bir rol oynamıştır.”dedi.

ZAFER VURGUSU
Deniz ticaretinde kabotaj hakkını ilk kullanan ülkenin 16.yüzyıl ortalarında ortalarında İngiltere olduğunu belirten Güneş, “ Devletler kendi ekonomik durumları ve siyasal amaçlarına göre Kabotaj hakkını kullanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik temellerinin atıldığı 1923 Birinci İzmir İktisat Kongresinde köklü bir geleneği ve büyük bir geçmişi olan Türk denizciliği ekonomideki vazgeçilmez yerini almış, gücünü yitiren Osmanlı İmparatorluğu’nun kapitülasyonlarla yabancılara terk ettiği deniz varlığına yeniden sahip olmuştur. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu bu nedenle bir anlamda Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferidir. Bu yasaya göre akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda bütün karasularında ve karasular içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma, bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verilmiştir. Dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşları tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edilmiştir”dedi.

UMARIZ ÖNEMİNE, DEĞERİNE UYGUN ŞEKİLDE KUTLANIR
Yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyetinin bu yasanın yürürlüğe girmesiyle son bulduğunu belirten Güneş şöyle devam etti: “Kabotaj kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanlarımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli bir rol oynamıştır.Bugün Kabotajla ilgili pek çok yurttaşımız bir şey anlamıyor, bir şey bilmiyor. Ve Cumhuriyetin ilk bayramlarından biri olmasına 88 yıldır kutlanmasına rağmen siyasiler ilgi göstermemekte toplumumuzun çoğunluğu tarafından kabul edilemez biçimde görmezden gelinmektedir. Yıllarca bayram olarak kutlanmış ve neredeyse Cumhuriyetin tarihiyle yaşıt ve koşut bir tarihsel olgunun “bağımsızlık” gibi ulus yaşamıyla bire bir örtüşen önemli bir konuyla doğrudan ilintili oluşu, süreç içinde içeriğinin boşaltılması ve neredeyse anlamsızlaştırılması, sıradan basit mesajlar ve göstermelik oyunlarla geçiştirilmesi, hatta kimi aymazlar tarafından protesto edilmesi, alay edilmesi anlaşılacak gibi değildir. Umarız bundan sonraki yıllarda Kabotaj Bayramı önemine, değerine uygun şekilde bilinçli bir biçimde kutlanır. Denizlerimizin, kıyılarımızın, sahillerimizin önemini kavrar daha büyük bir bilinçle sahip çıkar. “Zaferi deniz kontrol altında tutan, ihtiyaç olan şeyi, ihtiyaç olduğu zaman istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır” diyen Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği denizlerimize sahip çıkmak için, Dünya denizlerinde Türk bayrağının önemini kavrayamayanlara “ denizci bir ulus olana kadar biz buradayız” demek için inadına Kabotaj Bayramını kutlayacağız”